„Dragostea Din Tei” – Disco Pod Gwiazdami, Stężyca